Att upptäcka och motverka sköldkörtelproblem

Sköldkörtelproblem påverkar flera funktioner i kroppen, däribland ämnesomsättningen. Detta gäller oavsett om sköldkörteln bildar för lite eller för mycket hormon. Sköldkörtelproblem ger lite olika symptom beroende på om man har för låg eller för hög produktion av sköldkörtelhormon.

Bild på sköldkörteln

Överskott av sköldkörtelhormon kan ge följande symptom:

 • Muskelsvaghet
 • Hudproblem
 • Håravfall
 • Svettningar
 • Undervikt

Underskott av sköldkörtelhormon kan ge följande symptom:

 • Problem med att går ned i vikt
 • Trötthet
 • Orkeslöshet
 • Långsam ämnesomsättning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet

Symptomen kommer ofta gradvis under en längre tid. Vissa av symptomen kan vara svåra att koppla till just sköldkörtelproblem då de är vanligt förekommande vid en mängd olika tillstånd.

Sköldkörtelhormonerna kan undersökas inom vården med hjälp av blodprov. Det finns även omtyckta hjälpmedel såsom kosttillskott.

Vi rekommenderar Thyrolux som utvecklades för att förhindra och förebygga obalans bland skölkörtelhormonerna. Du kan läsa mer om dem här.

Källa

Produkter för dig