Användarvillkor

1. Definition

Sensilab avser i dessa vilkor Sensilab d. o. o.

Köparenavser en person eller organisation som lägger en beställning på produkter eller tjänster hos Sensilab d.o.o.. Beställda produkter innebär de produkter som beställts genom beställning av köparen från Sensilab. Placeringen av en order innebär att köparen accepterar Sensilabs villkor. När en köpare gör en order hos Sensilab, är det underförstått att köparen har godkänt dessa villkor fullständigt. När Sensilab och en köpare ingår ett kontrakt, skall sådant avtal vara föremål för dessa villkor. Dessa villkor gäller även för eventuella efterföljande muntliga beställningar som en köpare gör. Inga villkor för köparen gäller vid beställning. En beställning som beställts av en köpare skall endast anses accepterad av Sensilab när en skriftlig bekräftelse av beställningen utfärdas av Sensilab eller (om tidigare) Sensilab levererar produkterna till köparen.

2. Leverans

Leveransdatum till köparen är endast uppskattningar. Därför ansvarar inte Sensilab för förlust eller skada för sen leverans. För alla beställningar som köparen gör ska Sensilab ha en leveransavgift. Om köparen lägger ett ordervärde som är större än eller lika med 500SEK (lägsta ordervärde), ska Sensilab stå för leveranskostnaderna. Om ordervärdet är mindre än det lägsta ordervärdet (500SEK) ska Sensilab debitera 65SEK som standardleveransavgift av köparen tillsammans med varans pris. Leverans kommer att göras av Sensilab eller dess budgivare till leveransadressen angiven av köparen i onlinebeställningsformuläret. Från det att vi skickat beställningen ligger ansvaret för beställningen på köparen. Det är köparens ansvar att ta emot de beställda produkterna från leveransfordonet eller kuriren.

Leveransplatserna efter överensstämmelse mellan köparen och Sensilab vid tidpunkten för beställningen, men anses endast bekräftas av Sensilab när en skriftlig bekräftelse av ordern utfärdas av Sensilab eller dess leveransombud levererar de beställda produkterna till köparens adress . Alla beställda produkter som levereras måste undertecknas av köparen vid leverans. I händelse av att Sensilab försöker leverera beställda produkter till en viss plats vid en given tidpunkt och det inte finns någon närvarande på leveransadressen för att acceptera de beställda produkterna, ska Sensilab eller dess registrerade budgivare kontakta köparen och meddela försöket av leverans . Om Sensilab levererar de beställda produkterna som överenskommits med köparen, ska en ytterligare avgift betalas av köparen för återleverans. Sensilab gör sitt yttersta för att säkerställa leverans av beställda produkter vid överenskommen tid och plats. men Sensilab ska inte vara ansvarig om det inte finns några leveranser på grund av omständigheter utanför Sensilabs kontroll.

3. Priser

Alla Sensilabs priser till köparen gäller för bestämda beställningar. Sensilab kan ändra sina priser när som helst och i sådant fall meddela om detta i sin webbutik. Priserna på de beställda produkterna inkluderar alla nödvändiga skatter och moms. Detta ska betalas av köparen vid tidpunkten för beställning inklusive alla avgifter för förpackning, packning, frakt, transportförsäkring och transport av de beställda produkterna till leveransadressen

4. Betalningsvillkor

Sensilab kan från fall till fall leverera beställda produkter i perioder som krävs av köparen. Köparen måste betala en beställning enligt de betalningsvillkor som anges i Sensilabs webbutik. Tidpunkten för betalning av priset ska vara kärnan i avtalet mellan Sensilab och köparen. Om köparen inte betalar till Sensilab, förbehåller Sensilab sig rätten att avbryta ordern..

4.1 Klarna sekretesspolicy

Om du väljer Klarna-betaltjänster ber vi dig om ditt samtycke till att överföra betalningen samt om nödvändiga uppgifter om identitet och kreditkontroll till Klarna. I Sverige kan identitet och kreditkontroll som nämns i Klarnas sekretesspolicy användas i kreditreferensbyråer. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av personuppgifter mot Klarna. I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig köp med faktura som betalningsalternativ. När du väljer betalning med faktura har du alltid en betalningsperiod på 14 dagar. Betalningen går via Klarna. Observera att avgift via fakturaköp endast är tillgängligt för konsumenter. Här hittar du de fullständiga villkoren för köp av fakturor för leveranser till Sverige. Onlinebutiken tar ut en avgift på 0,00 SEK per debitering med faktura, per beställning. Klarna utvärderar dina uppgifter och upprätthåller ett legitimt intresse och gör ett datautbyte med andra företag och kreditreferensbyråer. Din personliga information kommer att behandlas i enlighet med giltig sekretesspolicy och enligt den information som ska behandlas genom Klarnas sekretesspolicy.

Observera att när du väljer Klarna som betalningsmetod måste du acceptera eller hämta paketet som skickats av Sensilab inom den definierade tidsramen. Annars kan vi inte återbetala fraktkostnaderna även om du bestämmer dig för att säga upp försäljningsavtalet.

5. Ägande

Ägandet av alla beställda produkter ska endast överföras från Sensilab till köparen vid leverans av varorna till köparens leveransadress.

6. Claims / Complaints

Köparen är ensam ansvarig att informera Sensilab om eventuella skadade levererade produkter eller brist på kvantitet. Köparen ska underrätta Sensilab om sådana skadade beställningar av produkter eller brist på kvantitet inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av de beställda produkterna, tid för leveransen framgår i fraktsedel/beviset. Köparen kommer att kontakta Sensilab i samband med eventuella skador eller brister i Produkter via följande e-postadress: info@sensilab.se. Efter fler än 3 arbetsdagar efter leveransen får inga klagomål eller påståenden beträffande kvalitet eller kvantitet av de beställda produkterna komma från köparen.

6.1 Utomstående tvistlösning

I enlighet med rättsliga normer erkänner Sensilab inte någon entreprenör för utomstående beslut som behörig för att lösa konsumenttvister.Konsumenten kan inleda i enlighet med lagen om konsumenttvister utanför domstol (Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (vidare: ZlsRPS)).

Om köparen/konsumenten inte är nöjd med tvistlösningen kan han eller hon göra en framställan i enlighet med ZlsRPS för att inleda ett förfarande för en lösning av konsumenttvister utanför EU genom den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR ). I enlighet med ZlsRPS tillhandahåller Sensilab en länk till den europeiska ODRhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SI

Köparen kan besluta att väcka åtalan vid domstolen där dennes hemvistort är.

7. Returer

Beställda produkter kan returneras av köparen med anledning av bristfällig/otillfredsställande produkt eller förpackning och beställningsräkningen först efter att Sensilab har kommit överens skriftligt. Köparen är skyldig att använda produkterna enligt instruktionerna och strikt följa kursen innan de påstår ett missnöje med produkterna. Vidare ska Sensilab acceptera produkter/förpackningar och den aktuella ordern från köparen, om köparen inte är nöjd med produkten av någon anledning. Sensilabs nöjdhetsgaranti gäller i 30 dagar från mottagandet av produkten. Sensilab önskar att tillfredsställa sina kunder och därför före varje retur, ska köparen lämna en orsak till de påstådda defekta produkterna till Sensilab för undersökning. Köparen ska skicka sådana defekta produkter med sin förpackning och fraktsedel/leveransintyg till Sensilabs kvalitetssäkringsavdelning baserad i Slovenien för undersökning. Returpaketet ska adresseras till: Sensilab d.o.o., Obrtna cona Logatec 7, 1370 Logatec, Slovenien. Sensilab ska fastställa felet och ska meddela köparen med ersättningsprodukter eller kredit eller återbetalning i enlighet med köparens krav. Återbetalningar kommer att behandlas inom 20 arbetsdagar. Vid eventuell retur står inte Sensilab för fraktkostnaden.

8. Nöjdhetsgaranti

Vi följer de högsta etiska standarder för handel och beskydd av våra kunder, vilket framgår av vår 100% nöjdkundgaranti.

I enlighet med nedanstående villkor erbjuder vi 30 dagars returrätt, så kallad nöjdkundgaranti. Detta gör det möjligt för kunder att returnera köpta varor, även efter att den lagstadgade 14-dagars ångerrätten löpt ut. Kunden (Köparen) kan använda nöjdkundgarantin genom att returnera varorna (till adressen Sensilab d.o.o, Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenien; kontakta info@sensilab.se för mer information) inom 30 dagar efter mottagandet. Vi returnerar hela köpspriset av varan till kunden, exklusive leverans- och returkostnader, förutsatt att kunden uppfyller alla villkor nedan.

För att kunden (köparen) ska ha rätt till nöjdkundgarantin är han/hon skyldig att fylla i en ansökan online om tillämpning av nöjdkundgarantin. Att fylla i onlineformuläret anses vara kunden (köparen) som utövar sin rätt till nöjdkundgaranti. Att fylla i det nämnda onlineformuläret är det enda giltiga sättet att göra anspråk på nöjdkundgarantin. Alla andra metoder av kommunikation i detta avseende ignoreras av leverantören.

Produkter som har en nöjdkundgaranti är synligt märkta i onlinebutiken. Om kunden (köparen) inte är nöjd med köpet, återbetalar återförsäljaren kunden (köparen) i sin helhet inom 30 dagar efter det att garantikravet har utfärdats. Den enda kostnaden för kunden (köparen) när en nöjdkundgaranti utfärdas är kostnaden för att returnera produkterna till återförsäljaren.

Nöjdkundgarantin är giltig i 30 dagar från dagen av mottagandet av produkter till en persons användning under en månad. Kunden (köparen) kan enkelt få återbetalning för beställningar avsedda för flera månaders användning, men kunden (köparen) måste returnera de oanvända produkterna till säljaren oskadade i originalförpackning, i rätt mängd och inkludera förpackning av använda produkter om de inte är skadade eller förlorade eller om det inte fanns rätt mängd innan de användes av kunden (köparen).

Nöjdkundgarantin kan endast krävas tillsammans med originalfakturan.

Kunden (köparen) kan inte göra anspråk på nöjdkundgarantin mer än en gång om året för samma produkt. Kunden (köparen) kan kräva tre nöjdkundgarantier om året för olika produkter.

Återförsäljaren ser till att produkten fungerar i enlighet med sitt syfte om kunden (köparen) följer instruktionerna. Detta är grunden för att göra anspråk på en nöjdkundgaranti. För mer information om returprocessen, kontakta oss via chatten på hemsidan.

9. GARANTI FÖR TEKNISKA VAROR

produkten täcks av garantin om den visas på garantikortet eller på fakturan. För den produkt som täcks av garantin garanterar säljaren, efter att ha uppfyllt garantivillkoren och inom garantiperioden, köparen för den felfria driften av artikeln. När du gör anspråk på garantin gäller garantivillkoren som anges i garantikortet som bifogas med produkten. Säljaren garanterar köparen den felfria driften av produkten under garantiperioden, som löper från det att produkten levereras till köparen. Garantiperioden är ett år eller enligt garantikortet. Köparen kan göra anspråk på garantin med ett garantibevis eller faktura, så köparen måste förvara båda noggrant.

Om produkten för vilken garantin är obligatorisk inte fungerar korrekt eller inte har de funktioner som anges i garantikortet eller reklamen kan köparen först be säljaren att åtgärda defekterna inom garantiperioden enligt konsumentskyddslagen. Säljaren åtar sig att avlägsna defekter i driften av produkten som skulle inträffa under garantiperioden på egen bekostnad, inom en period som inte överstiger 45 dagar, och som börjar dagen för mottagandet av den annonserade produkten. Om produkten inte repareras inom 45 dagar måste säljaren byta ut produkten omedelbart mot en ny och felfri produkt. Om säljaren inte reparerar eller byter ut varorna inom tidsfristen kan köparen säga upp avtalet och kräva återbetalning.

Garantin träder i kraft samma dag som produkten levereras till kunden och gäller för defekter i material, tillverkning och delar av produkten utom förbrukningsvaror. Garantin upphör att gälla:

  • vid fel på grund av bristande efterlevnad av bruksanvisningen,
  • vid fel på grund av felaktig installation eller underhåll,
  • vid fel på grund av felaktig användning, oaktsam hantering, mekanisk skada på produkten orsakad av kunden och fel vid force majeure (spänning, blixt, etc.),
  • om produkten har manipulerats av en kund eller annan obehörig person (inklusive obehöriga servicetekniker),
  • om produkten har anslutits till fel spänning eller strömtyp,
  • om andra föremål som inte tillhör apparaten ursprungligen används

Vid garantianspråk kontrollerar säljaren om det finns en defekt i materialet eller om brister i tillverkningen av produkten och garantireparationen utförs efter bekräftelse. Om det visar sig vara slitage, skador eller defekter orsakade av felaktig användning eller slitage på produkten, avvisas garantianspråket. För att göra anspråk på garantin, kontakta säljaren eller det auktoriserade servicecenter som anges på garantikortet tillsammans med produkten, fakturan och garantikortet. Detta är nödvändigt för att hjälpa köparen att organisera allt som behövs kring den felaktiga produkten.

Köparens garantirättigheter påverkar inte reglerna för säljarens ansvar för defekter i produkten.

10. Ansvar

Sensilabs totala ansvar i kontrakt, skadestånd, felaktiga uppgifter eller annat relaterat till kontraktets utförande med köparen ska begränsas till priset på produkten.

11. Vårt ansvar

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Sensilabs ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar. Sensilab tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från vår, våra medarbetares eller agenters sida. Vi utesluter inte vårt ansvar för felaktig information som vi medvetet lämnat vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av våra medarbetare eller andra representanter för Sensilab. Om vi bryter mot dessa Villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav. Sensilab ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism. Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på sensilab.se är begränsade till det totala beloppet för din beställning. Om du har problem med en produkt som du har köpt från Sensilab och inte har kunnat lösa tvisten med Sensilab, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).

12. Avbeställning

Om köparen, efter beställning, har avbryter ordern, ska Sensilab sträva efter att stoppa varans försändelse. Om varorna redan har sänts kan köparen skicka tillbaka varorna till Sensilabs lager. Köparen är skyldig att stå för returkostnad och mellanskillnaden återbetalas till köparen. Detta begränsar inte några andra rättigheter som Sensilab kan utöva enligt dessa villkor.

13. Produktåterkallelse och biverkningsrapportering

I händelse av en biverkan till en beställd produkt ska köparen säkerställa följande:

a) Köparen ska omedelbart avbryta användningen av den beställda produkten och genast underrätta Sensilabs kvalitetsavdelning om den negativa reaktionen eller biverkningen och lämna relevanta uppgifter om biverkningen för att göra det möjligt för Sensilab att skicka en rapport och anmälan till de behöriga tillsynsmyndigheter

b) Köparen skall se till att varje person som har använt de beställda produkterna skall också komma överens om att meddela Sensilab enligt (a) ovan, i händelse av en faktisk eller misstänkt biverkning.

c) I händelse av en biverkning ska köparen och/eller konsumenten återlämna de beställda produkterna till Sensilab.

Köparen kommer att samarbeta med Sensilab i samband med övervakning av de beställda produkternas säkerhet och prestanda och återkalla alla beställda produkter.

14. Generellt

Eventuella meddelanden eller annan kommunikation som ges till en part under eller i samband med kontraktet skall vara skriftligt, adresserat till den andre partens säte (om det är ett företag) eller dess huvudsakliga verksamhetsort (i annat fall) eller sådan annan adress som den parten kan ha angivit skriftligen till den andra parten, och ska levereras antingen personligen, skickad med förbetald 1:a klassbrev eller annan expressleverans, kommersiellt bud, fax eller e-post.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses av domstol eller annan behörig myndighet vara ogiltiga eller ouppfyllbara helt eller delvis, ska giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa villkor inte påverkas.

Dessa försäljningsvillkor och eventuella kontrakt regleras av och ska tolkas i enlighet med Sloveniens lagar och köparen samtycker till att underställa sig Sloveniens domstols rättskipning.

15. Dataskydd

Köparen är medveten och samtycker till följande:

Sensilab kan överföra information om köparen till sina bankmän/finansiärer för att tillhandahålla tjänster och för följande ändamål:

  1. Göra kreditupplysning

  2. Skydda Sensilabs intressen. Sensilab kommer att ge köparen uppgifter om sina bankirer/finansiärer och alla kreditreferensorgan som används på begäran.

Sensilab d.o.o.
Sensilab S.A.
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
Tax Code: 2113732000
VAT ID: 291 5435 91